Články

Na této stránce publikujeme naše texty a články o školní mediaci a restorativních přístupech a také články či zpětné vazby o nás a naší práci. Budeme rádi, když texty poslouží ke studijním účelům, diplomkám i dalším článkům s uvedením citací, autorů a odkazů. 

Rozhovor s Evou Růtovou pro HateFree: Co se stalo? Jak se cítíš? A co potřebuješ k tomu, aby ti bylo líp? Mediovat konflikty učí už děti na školách 

"Na mediovaném setkání má každý stejné právo mluvit o tom, co mu připadá důležité, a být slyšen. Dobře vedená mediace může pomoct najít řešení, někdy překvapivě snadné nebo výhodné pro obě strany. Nejdůležitější zpráva je „můžeš se podílet na tom, jak to s tebou dále bude“. To je osvobozující pocit."

Více Eva Růtová v rozhovoru pro Hate Free Culture ZDE

Školní mediace: restorativní způsob řešení konfliktů jako cesta ke zlepšování vztahů ve škole - 4. část: Žákovská (peer) mediace

"Žákovská mediace nabízí sadu nezpochybnitelných přínosů, zároveň vytváří řadu nároků a výzev pro pracovníky školy a její kulturu. Vedle systémového řešení, ve kterém je mediace součástí procesů celé školy, je možné žákům mediační techniky nabídnout i v odlehčené variantě formou posilování komunikačních kompetencí."

Více Eva Růtová pro časopis Řízení školy č. 1/2024, nebo ZDE

Vzdělávání ve školní mediaci pohledem mediátorky Kateřiny Sodomkové

"Pokud jako mediátorka pomáháte uklidňovat rozbouřenou komunikaci, nastavujete empatickou komunikaci a schopnost navzájem si naslouchat, nutí Vás to zamýšlet se nad tím, co by pomohlo, aby klienti měli více dovedností pro zvládání náročných situací. To mě přivedlo k myšlence, že s konflikty a se vším, co k nim patří, bychom  se měli seznamovat už ve školních lavicích."

Pokračovat ve čtení článku

Školní mediace: restorativní způsob řešení konfliktů jako cesta ke zlepšování vztahů ve škole - 3. část: Interní školní mediace

"Školní mediace je přínosná v každé své podobě. Vyřešení sporu jednotlivců je totiž obvykle zároveň řešením napětí v celé třídě, sborovně, mezi rodiči nebo v dalších kruzích, které konflikt infikoval nebo infikovat může. Interní školní mediace je specifickou mediační disciplínou, kdy mediátorem je přímo pracovník školy. Proč interního školního mediátora chtít a jak ho pro školu získat? A lze zajistit dodržování mediačních principů dobrovolnosti, nestrannosti a neutrality v prostředí, jehož je mediátor součástí?"

Více Eva Růtová pro časopis Řízení školy č. 12/2023, nebo ZDE

EDUZÍN: Jak se dobře pohádat? Mediace školám pomáhá řešit konflikty

Spory mezi dětmi kvůli hluku o přestávce, rozhádané kamarádky, konflikt mezi učitelem a třídou kvůli přepadovým písemkám, dusno ve sborovně nebo neshody mezi učiteli a rodiči. Děti i dospělí ve škole čelí různým nelehkým komunikačním situacím. Jak ve vypjatých momentech řešit problémy a spolupracovat? Pomoci může školní mediace, o kterou se zajímá čím dál více škol. 

Více v článku portálu Eduzín ZDE

Školní mediace: restorativní způsob řešení konfliktů jako cesta ke zlepšování vztahů ve škole - 2. část: Externí školní mediace (prakticky)

"Konflikty k životu ve škole patří stejně jako učivo, obědy nebo vzduch. I pracovníci školy (a tedy i ředitelé) se mohou stát součástí emočně vypjatých situací. Externí mediace je pro školu nejdostupnější formou, jak využít přínosy mediace při řešení sporu. Nese s sebou nezanedbatelný náklad, ten je ale jednorázový a velmi efektivní. Vyřešení nebo zklidnění konfliktní situace totiž přináší úlevu nejen samotným aktérům sporu, ale často celé škole."

Více Eva Růtová pro časopis Řízení školy č. 11/2023, nebo ZDE

Co mi jako mediátorce předal nástavbový kurz Školní mediátor: školní mediace očima naší absolventky Jitky Morávkové

Díky kurzu Školní mediátor jsem měla možnost zjistit, co všechno konkrétně zahrnuje práce pedagoga a jak pro něj, pro žáky, pro školu, vůbec pro školní systém může být užitečné, když se rozhodnou využít podpory mediátora. 

Pokračovat ve čtení článku zde.

Školní mediace: restorativní způsob řešení konfliktů jako cesta ke zlepšování vztahů ve škole

"V českých školách se každý pracovní den potkává přes jeden a půl milionu lidí. Mají různé role a odpovědnosti, různé zájmy, hodnoty, očekávání i různé potřeby. A také různé strategie pro řešení problémových a konfliktních situací. Ty jsou zákonité. Stejně jako jejich eskalace, pokud se s nimi včasně a citlivě nepracuje. Jednou z osvědčených metod pro řešení konfliktů je školní mediace."

Více Eva Růtová pro časopis Řízení školy č. 9/2023, nebo ZDE

Ohlédnutí za nástavbovým kurzem Školní mediátor absolventkou Janou Pláteníkovou

To, že se po bouřce vyčistí vzduch a slunce vyjde, je známé pořekadlo. Lze ho krásně přenést do oblasti konfliktů a vztahů při práci s dětmi ve škole, což mi podtrhla zkušenost zprostředkovaná v rámci kurzu Školní mediátor.  

Pokračovat ve čtení článku

Ze života vzdělávání peer-mediátorů

Sedíme v kruhu a sdílíme, jaké pocity jsme prožívali od posledního setkání. Rozebíráme, jaké potřeby měl Ron Weasley při hádce s Harry Potterem v sedmém díle. Přemýšlíme nad tím, co znamená dobrovolnost, důvěrnost a proč je důležité sebeurčení. Brainstormujeme, jaké otevřené otázky bychom pro pochopení kontextu příběhů položili Popelce. Diskutujeme, jak podpořit kamaráda ocitnuvšího se v konfliktu. Hrajeme - hry i naštvané strany. A mediujeme. Karkulku a Vlka, rozhádané spolužáky. 

Pokračovat ve čtení článku

Rozhovor s Vivianou Toledo: o peer-mediaci s peer-mediátorkou 

S Vivi spolupracujeme už od našich školně-mediačních začátků. Absolvovala první peer-mediační výcvik na nižším stupni víceletého gymnázia ve Varnsdorfu, kde v roce 2016 studovala. Dnes je studentkou speciální pedagogiky na Univerzitě J. E. Purkyně. A jako členka našeho týmu nám aktivně pomáhá šířit povědomí o školní mediaci. 

Přečtěte si rozhovor s Vivi, který poskytla portálu Restorativní justice.

Pokračovat ve čtení článku.

Eva Růtová: Mediace a peer-mediace jako způsob řešení konfliktů ve škole

Robin Brzobohatý v předmluvě sborníku UMPOD: Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů: "Eva Růtová nám v něm představí již nikoliv pouhé úvahy a polemiky o kompetenci či nekompetenci dětí, o nutnosti chránit děti před konfliktem nebo o potřebě chránit je před nutností rozhodovat. Eva nabízí zcela konkrétní, empirickou zkušenost z prostředí, kde jsou to právě děti, kterých se nejenom konfliktní situace přímo dotýkají, ale také jsou to právě děti, kdo konflikty osobně řeší – třeba i v roli peer-mediátora."

Pokračovat ve čtení článku. Odkaz na celý sborník ZDE