O peer-mediaci s peer-mediátorkou

S Vivi spolupracujeme už od našich školně-mediačních začátků. Absolvovala první peer-mediační výcvik na nižším stupni víceletého gymnázia ve Varnsdorfu, kde v roce 2016 studovala. Dnes je studentkou speciální pedagogiky na Univerzitě J. E. Purkyně. A jako členka našeho týmu nám aktivně pomáhá šířit povědomí o školní mediaci.

Přečtěte si rozhovor s Vivi, který poskytla portálu Restorativní justice, kde mj. říká: "Nejdůležitější pravidlo je důvěrnost. Co se řeší v procesu mediace, zůstává v kruhu mezi peer-mediátory a stranami konfliktu. Výjimkou jsou samozřejmě vážné případy ohrožující zdraví či život žáků".

Pokračovat ve čtení článku na portálu Restorativní justice.