O nás

Portál Školní mediace .CZ provozuje odborný spolek Restorativní škola, z.s. Školní mediaci se věnujeme od roku 2015. Máme jedinečnou zkušenost se zaváděním školní a vrstevnické mediace na řadě škol. Mediujeme kauzy v mateřských, základních i středních školách. Umíme pracovat s vedením škol, učiteli, rodiči i žáky a také se zřizovateli. Máme široký tým expertních spolupracovníků na související disciplíny. Učíme se z každého případu a sdílíme si osvědčené postupy. 

Náš příběh, který se vine řadou let, si můžete přečíst na podstránce Jak šel čas

S lidmi, kteří za programem Školní mediace stojí, se můžete seznámit v sekci Náš tým

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v rejstříku MŠMT. 

Fungujeme v odborných sítích

Naši lektoři, konzultanti a průvodci se specializují na témata související s mediací ve škole jako např.

Díky tomu máme širší náhled, společně konzultujeme metodiku práce i některé aspekty konkrétních kauz. 

Sdílíme zkušenosti s kolegy z dalších zemí

Aktuálně máme aktivní spolupráci s kolegy z Norska, Polska a Slovenska.

Navazujeme funkční spolupráci s dalšími organizacemi

Máme pracovní kontakt s institucemi, které se starají o podporu rozvoje vzdělávací soustavy

Máme největší zkušenost se školní mediací v ČR

Tématu se soustředěně věnujeme od roku 2015, kdy jsme začali pracovat na vládní kampani Úřadu vlády ČR. Ta cílila mimo jiné na podporu decision makers v regionech - představitele obcí, policisty nebo například školy. Eva Růtová vedla projektovou aktivitu zaměřenou právě na školy. Nastavovala a supervidovala program pro zavedení mediace do školního prostředí, který se v rámci projektu pilotoval na deseti školách. 

Díky pilotáži, která obsahovala tréninky učitelů, žáků - peer-mediátorů, školení pro vedení škol i seznamovací semináře pro učitelské sbory, jsme měli možnost sledovat, jaké podmínky jsou zapotřebí pro úspěšné zavedení mediace do školního života. Na základě těchto zkušeností a výsledků evaluace pilotáže jsme vytvořili vzdělávací programy pro všechny aktéry života ve škole. 

S některými školami spolupráce pokračuje dodnes. Máme tak možnost sledovat mnohaletý vývoj a máme vyzkoušené způsoby, jak školy podporovat tak, aby mediaci nakonec rozvíjely co nejvíce samostatně. 

Formou dalších zakázek jsme pracovali s dalšími školami v různém rozsahu, od jednorázových konzultací přes základní tematické vzdělávací ochutnávky, proškolení všech žáků a učitelů až po zavedení mediace do běžného chodu školy, nebo jsme jako externí mediátoři pomáhali školám řešit konfliktní situace. 

Díky tomu máme jasnou představu, co vše je třeba, jak dlouho to trvá, kolik to stojí a hlavně jak se pozná, že kroky vedoucí k využívání mediace ve škole skutečně fungují a pomáhají. 

Držíme standard kvality

Všechny služby, které nabízíme, prošly pilotáží a evaluací. 

Máme ucelenou a opakovanou zkušenost s poskytováním mediace jako externí služby, s výcvikem učitelů i dětí, zaváděním vrstevnické mediace do běžného života školy i zapojováním rodičů, zřizovatele a dalších aktérů školy. 

Trvale spolupracujeme se školami, které se mediaci ve škole věnují. Síťujeme je mezi sebou a poskytujeme jim oporu v nesnázích. 

Dodržujeme etický kodex, protože vstupujeme na citlivé pole vztahů ve škole. Respektujeme kulturu každé jednotlivé školy a postavení všech školních aktérů. Naši práci přizpůsobujeme potřebám a aktuální situaci školy.