Služby

Nabízíme odborné konzultace, vzdělávání v celé škále cílových skupin (od žáků přes učitele, rodiče, management škol až po zřizovatele) i v celé škále forem (od přednášek přes workshopy, zážitkové učení až po sebezkušenostní výcviky), koučování a průvodcování škol na cestě za lepší vztahovou kulturou, vlastní mediace sporů a odbornou supervizi Vaší školní mediační praxe. Věnujeme se také osvětové činnosti a propagaci tématu školní mediace, založené na poctivé a průběžné evaluaci. Naší základní hodnotou je kvalita práce a orientace na potřeby klienta.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v rejstříku MŠMT.

Mediace jako služba "zvnějšku" (Mediace do škol)

Řešíte-li ve své škole konflikt, který v čase narůstá a nevíte si s ním rady, můžeme Vám pomoci.

Základním předpokladem je ochota stran sporu řešit konflikt prostřednictvím mediace.

Mediaci lze zrealizovat osobně (u Vás na místě či v některé z našich kanceláří), ale také distančně formou online aplikace. Jedno mediační setkání obvykle trvá od 2 - 3 hodin, někdy je nezbytné setkání zopakovat.

Máte-li zájem o služby externího mediátora, kontaktujte nás.

Výcvik školních mediátorů (Mediace na škole)

Máte-li zájem stát se interním školním mediátorem (nebo chcete takového mediátora zajistit pro svou školu), možnosti jsou následující.

Základním předpokladem je Vaše ochota a chuť se vzdělávat a rozvíjet v oblasti komunikačních kompetencí :).

Výcvik je akreditován u MŠMT v rámci DVPP.

Jste "mediační nováčci"?

V takovém případě můžete zvolit výcvik ve školní mediaci, který obsahuje jak obecné dovednosti mediátora, tak i specifika interní mediace včetně její implementace do života Vaší školy. Výcvik sestává ze 120 hodin výuky a otevíráme jej průběžně vždy po naplnění jeho kapacity. Vzdělávání je komorní (max. 15 osob) a má sebezkušenostní charakter. Je založeno na zážitkové pedagogice a bohaté tréninkové praxi. Aktuálně vypsané kurzy najdete zde.

Absolvovali jste již základní mediační výcvik v rozsahu 80 - 100 hodin?

Pokud ano, bude Vám stačit nástavbový kurz zaměřený čistě na školní mediaci a její implementaci. Kurz sestává ze 40 hodin prezenční výuky a otevíráme jej průběžně vždy po naplnění jeho kapacity. Vzdělávání se koná v menší skupině (max. 20 osob), je založeno na zážitkové pedagogice a čerpá z konkrétních kazuistik ze školního prostředí. Aktuálně vypsané kurzy najdete zde.

Pracujete jako školní interní mediátor?

V pomáhajících profesích, kam lze práci ve škole bezpochyby zařadit, je supervize nezbytným předpokladem kvality práce i prevencí syndromu vyhoření. Odborná supervize Vám pomůže získat náhled na Vaši mediační praxi, pomůže se složitými kauzami a podpoří Vás při implementaci mediačních prvků do běžného života školy. Máte-li o supervizi zájem, ozvěte se nám.

Příprava peer-mediátorů a vlastně celé školy (Mediace ve škole)

Program Mediace ve škole je dvouletý a skládá se z několika konzultačních, mnoha vzdělávacích, ještě více tréninkových a také několika projektových aktivit. Obsahuje průvodcování a supervidovanou praxi. Aby byl program funkční, zahrnuta je do něj celá škola - od vedení přes učitele, rodiče i žáky. Angažmá zřizovatele je více než vítané :). Každá cílová skupina je zapojena jiným způsobem a v jiném rozsahu - od účasti na jedné přednášce až po více než stohodinový sebezkušenostní mediační výcvik.

Základním předpokladem je motivace vedení školy.

Máte-li zájem o komplexní program Mediace ve škole se zapojením žáků v rolích peer-mediátorů, postupovat lze několika cestami.

Jste rodič žáka, žák, student či pracovník školy a zaujal Vás program Mediace ve škole?

Informujte o nás vedení Vaší školy. V případě, že si nejste jistí, zda máte pro tento krok dost informací, ozvěte se nám a my Vám pomůžeme se v programu více zorientovat.

Jste zřizovatel, ředitel či zástupce ředitele školy a rád byste ve své škole program zavedl?

Ozvěte se nám a domluvíme se na možnostech a podmínkách spolupráce.

Úvodní kurz alias ochutnávka školní a peer-mediace

Školní mediace Vás zaujala, ale rádi byste se nejdříve dozvěděli víc o jejich specificích?

Nabízíme Vám úvodní ochutnávkový - informační kurz Školní a peer-mediace - možnosti a limity, který Vás seznámí se základy školní a peer-mediace. Jak probíhá? Jaká má omezení? Jaké jsou podmínky a předpoklady pro její fungování? Jak vypadá na českých školách? Co škole přináší? Jsou nějaká riziková místa při její implementaci? Pokud ano, jak s nimi pracovat? Je školní mediace vhodná právě pro naši školu? A další odpovědi na dalších mnoho otázek :).

Kurz je zpravidla 4 - 8 hodinový, ale lze jej uzpůsobit na míru Vašim potřebám. Je veden formou přednášky či kombinací přednášky a zážitkového workshopu - dle časové dotace a preferencí školy. Konat se může přímo na Vaší škole nebo po naplnění kapacity otevřeného kurzu.

Kurz je akreditován u MŠMT v rámci DVPP.

V případě zájmu se nám ozvěte.

Kratší kurzy na podporu rozvoje komunikačních kompetencí

Školní mediace Vás zajímá, ale raději byste ve Vaší škole začali krůček po krůčku?

Nabízíme Vám několik úvodních kratších kurzů na podporu rozvoje komunikačních kompetencí - jak pro vedení škol a učitele, tak i pro žáky, rodiče či zřizovatele. Kurzy jsou zpravidla 4 - 8 hodinové, ale lze je uzpůsobit na míru Vašim potřebám. Vzdělávání je zážitkové a zacílené na okamžité využití nabytých znalostní a dovedností v praxi účastníků kurzů. Vzdělávání lze realizovat přímo na Vaší škole, nebo po naplnění kapacity otevřených kurzů.

Všechny kurzy obsahují kompetence potřebné i pro vlastní mediaci. Jejich absolvováním si tak osvojíte základní dovednosti pro Váš případný další rozvoj směrem k mediaci.

Kurzy jsou akreditovány u MŠMT v rámci DVPP.

O jaká témata se například jedná?

  • Techniky aktivního naslouchání aneb Jak se spolu lépe domluvit

  • Základy facilitace aneb Úvod do efektivní skupinové diskuze

  • Proč si nerozumíme aneb Úvod do komunikace a řešení konfliktů

V případě zájmu se nám ozvěte.

Aktuální nabídka kurzů mediace pro učitele i specializačního výcviku pro mediátory na Školní mediátor .CZ