O mediaci

Možná jste už slyšeli o mediaci nebo jste ji třeba zažili. Pokud ne, přečtěte si o ní pár slov. 

Co je mediace

Techniky, role, přístup, uspořádání situace... Mediace má mnoho atributů. Její základ leží ve zprostředkování komunikace dvou či více stran o tom, jak má být do budoucna upraveno něco, na čem jim společně, ale každému trochu jinak, záleží. 

V mediaci existuje řada přístupů. Všechny ale předpokládají odbornou přípravu mediátora, který nestranně dokáže provést strany sporu dialogem vedoucím (v ideálním případě) k nalezení vyhovujícího řešení. Především však mediátor pomáhá stranám sporu vzájemně se slyšet - lépe se domluvit. 

V případě školní mediace, a zejména té žákovské (peer-mediace), lze mediaci pojmenovat také jako podporu  v "umění se správně pohádat" :). 

Kde všude se mediace uplatňuje

Je překvapivé, kde všude může mediace pomoci.  Již poměrně běžně se využívá v oblasti rodinného práva (např. uspořádání péče o děti po rozvodu) či obchodních vztahů, efektivní využití nabízí také při řešení konfliktů v práci. Slyšet o mediaci můžeme i v rámci mírových jednání po válečném konfliktu. 

Úspěšně se ale uplatňuje také v tzv. restorativní justici (pomáhá např. narovnávat vztah mezi obětí a pachatelem trestného činu), její prvky pronikají i do sportu a v ČR se pomalu dostává i do prostředí škol. 

V každé z těchto oblastí má mediace a (zejména) její výstupy trochu jinou podobu, byť její základní prvky jsou relativně stálé. Shodná je však podpora hledání společného zájmu stran, ať už se spor týká čehokoli a kohokoli. 

V čem je specifická školní mediace

Žádný mediátor není zcela neutrální, ale ve školním prostředí je princip neutrality, nestrannosti a absence střetu zájmů nedosažitelný. Pokud nejde o externí službu (mediátor mimo školu), je pracovník nebo žák školy v roli mediátora součástí sociálního organismu, ve kterém daná kauza probíhá. Na tuto specifickou roli je možné se připravit v rámci školení a supervize

Zatímco mediace v dalších oblastech působí spíše jako nástroj pro řešení konfliktů (intervence), ve školním prostředí funguje mediační systém také (a více) jako prevence jejich vzniku. 
Dobré mediační týmy ve škole mohou mít po čase svého působení poměrně málo kauz, protože jejich práce vzniku eskalovaných konfliktů předchází.