Ze života vzdělávání peer-mediátorů

Pohled na vzdělávání žáků a studentů jednoho pražského víceletého gymnázia, se kterým spolupracujeme již několik let. 

Autoři: Tereza Hanajová, Eva Růtová 


Sedíme v kruhu a sdílíme, jaké pocity jsme prožívali od posledního setkání. Rozebíráme, jaké potřeby měl Ron Weasley při hádce s Harry Potterem v sedmém díle. Přemýšlíme nad tím, co znamená dobrovolnost, důvěrnost a proč je důležité sebeurčení. 

Brainstormujeme, jaké otevřené otázky bychom pro pochopení kontextu příběhů položili Popelce. 

Diskutujeme, jak podpořit kamaráda ocitnuvšího se v konfliktu. Hrajeme - hry i naštvané strany.

A medijujeme. Karkulku a Vlka, rozhádané spolužáky. 


S Arcibiskupským gymnáziem v Praze spolupracujeme už několik let. Vyškolili jsme zde 10 učitelů ve školní mediaci, pořádali celoškolní mediační projektové dny, seznámili všechny žáky školy s možnostmi řešení konfliktů (a jejich předcházení), nechali je základně ochutnat také mediaci a představili jim roli peer-mediátorů. Žáci, které téma i peer-mediační role zaujala, dále pokračovali v peer-mediačním vzdělávání. 

A protože škola je dynamický prostor, ze kterého každý rok třída (či na větších školách tříd hned několik) odchází a současně přichází, naše spolupráce s gymnáziem nadále pokračuje. 

Po covidové pauze (ve které jsme s peer-mediačním týmem pracovali online) jsme se v minulém školním roce na gymnázium vrátili v intenzivním tempu :). 

Abychom všechno stihli, začali jsme hned v září, a to formou šestihodinových zážitkových workshopů o konfliktu a jeho řešení pro všechny primy, sekundy a tercie. A komu nestačily základy a chtěl se do tématu ponořit víc, ten měl možnost se přihlásit do celoročního peer-mediačního vzdělávání. 


Motivovaných nových zájemců se v minulém školním roce přihlásilo kolem třiceti. Vzhledem k tomu, že náš kurz je postaven na intenzivním tréninku, sdílení a vlastních prožitcích, rozdělili jsme se do třech menších skupin, abychom měli prostor se věnovat každému individuálně a pořádně trénovat. V těchto skupinkách jsme se pravidelně setkávali od listopadu do března. A skrze aktivity popsané v úvodu jsme zpracovávali téma konfliktu a jeho řešení ze všech možných stran a pohledů.


Se zkušeností, jaké to je sedět na židli mediátora a s novými vědomostmi jsme se pak vydali vstříc druhé fázi výcviku. Jejím ústředním tématem bylo propojování se. Tedy vzájemné propojování se s dalšími peer-mediačními skupinami i se staršími peer-mediátory, kteří stejný kurz absolvovali před čtyřmi lety. 

A kromě ladění mediačních a komunikačních dovedností jsme se intenzivně věnovali tomu, jak jako peer-mediační tým budeme od září ve škole fungovat. 

Začlenit mediaci do školní kultury je výzva, ale my se jí nebojíme čelit s využitím všeho, co jsme se v průběhu výcviku naučili - sdílíme emoce, pojmenováváme potřeby, brainstormujeme témata, hledáme řešení. 


V polovině června pak peer-mediační výcvik doběhl do svého finále. Na závěrečném společném půldenním setkání jsme dali dohromady akční plán pro příští školní rok. A dostali jsme k tomu navíc možnost diskutovat všechny naše otazníky také s peer-mediátorkou z Varnsdorfu, kde peer-mediační tým již šestým rokem úspěšně funguje. A pak už - s certifikáty přímo od pana ředitele (nejen předané, ale také osobně vyrobené na ručním papíře!) a plnou pusou slaných preclíků ze závěrečné oslavy - jdeme na společné focení a loučení. Naštěstí jen na pár měsíců, protože po prázdninách nás čeká další kus práce: podpora zakořeňování mediace jako způsobu prevence a řešení konfliktů napříč školou skrze aktivní peer-mediační tým. 


Tak nechť nově získané mediační dovednosti padnou na úrodnou půdu, AG peer týme! Těšíme se na další spolupráci :).