Vzdělávání ve školní mediaci pohledem mediátorky 

Ohlédnutí za nástavbovým kurzem Školní mediátor pohledem mediátorky Kateřiny Sodomkové. 

Autorka: Kateřina Sodomková

"Mediace je prostředkem, který nám pomáhá transformovat konflikty z překážek na příležitosti pro růst a porozumění." 

Deepak Chopra

Když jsem se stala zapsanou mediátorkou a začala se naplno věnovat mediaci, něco mi ještě chybělo. Při mé mediátorské praxi se začalo ukazovat, že klienti jsou často otevřeni možnosti domluvit se, jen nemají nástroj, který by mohli použít. Tím nástrojem mám na mysli komunikaci, která by je ze sporu vyvedla k pro ně přijatelnému řešení. 

Pokud jako mediátorka pomáháte uklidňovat rozbouřenou komunikaci, nastavujete empatickou komunikaci a schopnost navzájem si naslouchat, nutí Vás to se zamýšlet, co by pomohlo, aby klienti měli více dovedností pro zvládání náročných situací, aby se uměli třeba dobře pohádat nebo říct konkrétně to, co od druhého potřebují. To mě přivedlo k myšlence, že s konflikty se vším, co k nim patří, bychom  se měli seznamovat už ve školních lavicích či na hřištích mateřských školek. 

Postupně jsem začala hledat, jak mohu sama přispět k tomu, aby se zvýšila pravděpodobnost, že neshody a napětí budou řešeny s ohledem na jejich potenciál: tím je, že v sobě skrývají vhodné řešení pro všechny, kterých se nepříjemné střety týkají. 

Začala jsem se věnovat seznamování škol s mediací a studentům jsem ukazovala, jak se hledá řešení v náročných situacích a jak je zdravá komunikace základním předpokladem spokojených vztahů. Po roce takto získaných zkušeností jsem se přihlásila na kurz Školního mediátora se zvědavostí, čím mě obohatí. 

Od první minuty kurzu bylo jasné, že se rozhodně nudit nebudu. Kurz probíhal v mediační místnosti jedné pražské střední školy, takže atmosféra pro seznámení se školní mediací byla dokonalá. Spolu s ostatními jsem skončila do promyšleně navazujícího proudu aktivit, který nás donesl k vymezení celkové šíře záběru školní mediace. Začala jsem se postupně orientovat v otázkách, kde se současná česká školní mediace od svých počátků nachází a jak se formovala při zavádění do škol. Teoretické části se plynuje s střídaly s kreativními aktivitami a milými překvapeními.

Jedním z nich bylo, že zrovna když jsme se zabývali tím, jak se sami žáci seznamují s mediací, tak se otevřely dveře a do učebny nastoupily mladé studentky, peer mediárky, aby nás skutečně! ohromily svými mediačními znalostmi a dovednostmi. Klobouk dolů před těmito nadšenými a dobře připravenými slečnami, které již teď mají jasno, jak s konflikty dobře zacházet a jak z pozice studenta napomáhat ke zdravému školnímu prostředí.

Kurz neměl jen dvě vícedenní prezenční části, nabídl také tři online přednášky, které mi poskytly další klíče k porozumění úskalí a odlišnostem školní mediace od jiných mediací. Pro mě osobně byl velmi přínosný  nový pohled na téma šikany, se kterou se na školách potkávám. Často vidím, že zkratkovitá a neodborná práce se šikanou vede k ještě větším škodám na integritě jedince a má bolestivé důsledky na mezilidské vztahy, než si dokážeme při běžném povrchním pohledu vůbec připustit. Školní mediátor by měl mít naprosto jasno, jaká je jeho role při řešení šikany a jak bude v tomto konkrétním případě probíhat případná spolupráce se školou. 

Další tematická online přednáška byla o sociálně - právní ochraně dětí. Při své rozvinuté praxi rodinného mediátora velmi vítám otevírání témat spolupráce s OSPOD, protože znalost kompetencí a možností případné interdisciplinární spolupráce může cíleně reagovat na náročné situace v rodinách a jejich následným dopadům na chování žáků ve školách.

A protože nemůže ani školní mediátor strkat hlavu do písku před násilím v rodinách, online přednáška o domácím násilí mi vymezila jasné pole, na kterém se školní mediátor může pohybovat, a přinesla konkrétní instrukce, jak postupovat v případech, které už toto pole překračují.

Nedokážu zpětně říct, zda jsem si více užila informacemi nabité teoretické vstupy, nebo mě bavily připravené společné aktivity. Obojí do sebe zapadalo jako puzzle. Kurz mi dal mnoho stavebních kamenů, které nezbytně potřebuji jako školní mediátorka k upevňování bezpečného prostředí ve školách a podpory zdravé školní kultury. Díky tomuto kurzu mohu odborně přispět k podporující atmosféře ve školách, která vede k osobnímu růstu a rozvoji nejen studentů, ale vlastně všech, kteří se školou mají nějaký kontakt.

Jsem moc ráda, že jsem mohla projít kurzem, který otevírá dveře k většímu porozumění, respektu, empatii a vzájemnému naslouchání mezi mladou generací a jejich průvodci, učiteli a rodiči.  

Odvážní mediátorky a mediátoři, pokud Vám záleží na profesionalitě školní mediace, nenechte si kurz ujít!

Děkuji celému týmu Restorativní školy za velmi precizně připravený kurz, který je oázou v českém prostředí a hlavně jedničkou v oblasti školní mediace. 


Kateřina Sodomková

zapsaná mediátorka, rodinná poradkyně, lektorka

absolventka nástavbového kurzu Školní mediátor