Eva Růtová

Průkopnice školní a peer-mediace v ČR, autorka a gestorka programů Školní mediace a Mediace ve škole, zakladatelka spolku Restorativní škola, z.s., ředitelka programu Školní mediace, metodička a garantka vzdělávání ve školní a peer-mediaci. 

Více o Evě na LinkedIn

Více o příběhu školní mediace v ČR zde

Kontakt: eva.rutova@skolnimediace.cz