O kurzu školní mediace s naší absolventkou 

Zpětná vazba na nástavbový kurz Školní mediátor od jeho absolventky. 

Autorka: Jana Pláteníková

To, že se po bouřce vyčistí vzduch a slunce vyjde, je známé pořekadlo. Lze ho krásně přenést do oblasti konfliktů a vztahů při práci s dětmi ve škole, což mi podtrhla zkušenost zprostředkovaná v rámci kurzu Školní mediátor.

Celý kurz byl protkán mnoha informacemi a zkušenostmi stěžejními pro dobrou orientaci ve školním prostředí. Mezi prezenčními částmi, postavenými na zážitkové práci, probíhaly tři online tematická setkání. U těch jsem ocenila možnost následného zhlédnutí pro dobré ukotvení myšlenek a informací. V on-line části nám poskytovali informace zkušení odborníci a matadoři z praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, šikany ve škole a domácího násilí, které může vystoupit na povrch při mediačním procesu (nejen) mezi dětmi. 

Autoři a lektoři kurzu pojali výcvik velmi interaktivně, prožitkově a celostně. Vždy, kdy jsem na nějakém kurzu, vnímám, zda jsou realizátoři zkušení praktici se schopností předat co nejvíce. Na tomto kurzu tomu tak jednoznačně bylo. Lektoři vytvořili úžasný bezpečný prostor pro sdílení a otevřenost, prostor pro přemýšlení a kreativitu, takže velmi lehce zajistili místo pro dobré učení se novému. Prožitkové části kurzu si velmi cením, neboť to, co si zažiji a sama na sobě vyzkouším, to ve mně také nejdéle zůstává a snáze si to vybavuji. A na tyto aktivity byl kurz značně bohatý.

Velmi se mi líbilo setkání s  peer-mediátory z jedné Základní školy, kde se školní mediaci ve spolupráci s Evou Růtovou dlouhodobě věnují. Jako účastníci kurzu jsme tak v roli školního mediátora měli možnost naživo mediovat žákovská „vztahová nedorozumění“ a slyšet i zpětnou vazbu na naši snahu. Následně jsme s peer-mediátory a jejich paní učitelkou probírali, jak mediace u nich na škole vypadá a v čem je to pro ně přínosné. Pro mě to byl doslova famózní zážitek.

 Po ukončení výcvikového kurzu jsem odjížděla s dobrým pocitem, že jsem poznala plno prima lidí, kteří mají stejně jako já zájem o vztahy ve škole, o to, aby škola byla bezpečným místem a každý hlas mohl být slyšen. Odjížděla jsem s tím, že mám velmi dobrý ucelený background k výkonu mediace ve škole, ale hlavně za sebou tým zkušených mediátorů s praxí ve školství, jedny ze stěžejních propagátorů myšlenky mediace do škol v  České republice, kteří jsou otevření a ochotní nadále podporovat další vzdělávání v této oblasti a nabízí také podporu formou konzultace nebo supervize. Právě v tomto vnímám, že jim jde o kvalitu a smysluplnost toho, co dělají.

Při využívání mediace ve škole vidím, jaký skvělý nástroj zde máme. Díky zavádění mediace se „čistí mezi dětmi vzduch“, aniž by vůbec došlo k „bouřce“ v podobě hlubokého nevyřešitelného sporu nebo potřeby nastavení řešení ze strany autority dospělého. Už jen změna nahlížení na přístup ke konfliktním situacím ve škole a to, jak sami žáci dokáží tento způsob komunikace ocenit, je úžasné. Děti jednoduše potřebují vzor, který podpoří jejich sociální učení v oblasti konfliktů. Přála bych si, aby ve školství bylo více školního mediátorů, kteří takto podpoří vztahovou rovinu, a tak i celkové klima školy a tedy i její „pěkné počasí“.

V závěru mne tak napadá pár slov, která vyjadřují to, o čem byl pro mne výcvikový kurz Školní mediátor. Pro mne jsou to slova – vděčnost, inspirace, smysl a příjemně a užitečně prožitý čas. 

Jana Pláteníková, školní psycholožka na ZŠ

absolventka kurzu Školní mediátor